Sali Berisha

Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Artiklen er indarbejdet i dansk WikipediaDu må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm