Byer i Kosóva / Kosovo

Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Byerne i Kosóva alfabetisk efter den Albanske stavemåde [klik tv.] ... Byerne i Kosovo alfabetisk efter den Serbiske stavemåde [klik tv.]

Jeg skriver Kosóva for at vise hvor trykket ligger.

Albanske bynavne kan i nogle tilfælde have både en ubestemt form og en bestemt. På landkort er det almindeligt at bruge den ubestemte som ofte ender på (fx: Prishtinë), i nogle tilfælde på -ër [dog ikke på denne liste]. I udenlandsk presse bruges traditionelt den bestemte form, hvis den findes (fx: Prishtina). Jeg har valgt at bruge denne form som den primære - jf. at man normalt taler om Tirana i Albanien (i stedet for om Tiranë).

Den ubestemte endelse udtales nærmest som et 'svagt' -øh eller slet ikke.

Rækkefølgen: I officielle oversigter - som fra OSCE - angiver man ofte bynavnene med den Albanske stavemåde først, dog ikke for så vidt angår byerne Leposaviq og Zveçan - her angiver man navnene med den Serbiske stavemåde først (dvs.: Leposavić og Zvečan). Årsagen er formentlig at man har Serbisk befolkningsflertal i disse områder. Zubin Potok er et specialtilfælde, da stavemåden er ens på de to sprog.


Byerne i Kosóva

Alfabetisk efter den Albanske stavemåde


[ubestemt form i kantet parantes]
Byerne i Kosovo

Serbisk stavemåde
Deçan Dečani
Dragash
Det har været foreslået at omdøbe byen til: Sharr
Dragaš
Ferizaj Uroševac
Fushë Kosova [Fushë Kosovë] Kosovo Polje
Gjakova [Gjakovë] Đakovica
Gjilan Gnjilane
Gllogovc Glogovac
Istog Istok
Kaçanik Kačanik
Kamenica [Kamenicë] Kamenica (også kaldt: Kosovska Kamenica)
Klina [Klinë] Klina
Leposaviq Leposavić
Lipjan Lipljan
Malisheva [Malishevë] Mališevo
Mitrovica [Mitrovicë] Mitrovica (også kaldt: Kosovska Mitrovica)
Novoberda [Novoberdë] Novo Brdo
Obiliq Obilić
Peja [Pejë] Peć
Podujeva [Podujevë] Podujevo
Prishtina [Prishtinë] Priština
Prizren Prizren
Rahovec Orahovac
Shtërpca [Shtërpcë] Štrpce
Shtime Štimlje
Skenderaj Srbica
Suhareka [Suharekë]
Det har været foreslået at omdøbe byen til: Therande
Suva Reka
Viti Vitina
Vushtrri Vučitrn
Zubin Potok Zubin Potok
Zveçan Zvečan


Supplerende oplysninger og besked om fejl og mangler bedes venligst sendt til: Bjørn Andersen (klik tv.).

De særlige tegn - Đ, č og ć lader sig ikke altid kopiere til eller skrive i et almindeligt tekstbehandlingsprogram. Det plejer derimod at kunne lade sig gøre med: ç og š


Byerne i Kosovo

Alfabetisk efter den Serbiske stavemåde
Byerne i Kosóva

Albansk stavemåde


[ubestemt form i kantet parantes]
Đakovica Gjakova [Gjakovë]
Dečani Deçan
Dragaš Dragash
Det har været foreslået at omdøbe byen til: Sharr
Glogovac Gllogovc
Gnjilane Gjilan
Istok Istog
Kačanik Kaçanik
Kamenica (også kaldt: Kosovska Kamenica) Kamenica [Kamenicë]
Klina Klina [Klinë]
Kosovo Polje Fushë Kosova [Fushë Kosovë]
Leposavić Leposaviq
Lipljan Lipjan
Mališevo Malisheva [Malishevë]
Mitrovica (også kaldt: Kosovska Mitrovica) Mitrovica [Mitrovicë]
Novo Brdo Novoberda [Novoberdë]
Obilić Obiliq
Orahovac Rahovec
Peć Peja [Pejë]
Podujevo Podujeva [Podujevë]
Priština Prishtina [Prishtinë]
Prizren Prizren
Srbica Skenderaj
Štimlje Shtime
Štrpce Shtërpca [Shtërpcë]
Suva Reka Suhareka [Suharekë]
Det har været foreslået at omdøbe byen til: Therande
Uroševac Ferizaj
Vitina Viti
Vučitrn Vushtrri
Zubin Potok Zubin Potok
Zvečan Zveçan


Supplerende oplysninger og besked om fejl og mangler bedes venligst sendt til: Bjørn Andersen (klik tv.).

De særlige tegn - Đ, č og ć lader sig ikke altid kopiere til eller skrive i et almindeligt tekstbehandlingsprogram. Det plejer derimod at kunne lade sig gøre med: ç og š
Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm